YOKOHAMA FACTORY

922-16, Kawamuko-cho, Tsuzuki-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa 224-0044, Japan
TEL:045-476-5411 FAX:045-476-5412

HADANO FACTORY

993-8, Soya, Hadano-shi, Kanagawa 257-0031, Japan
TEL:0463-82-8822 FAX:0463-82-1236